tel. 06 20 14 25 41

Tarieven Oefentherapie Cesar

Onderstaande tarieven gelden indien de behandeling buiten de verzekering valt, of wanneer sprake is van een particuliere factuur en gelden tot en met 31 december 2019.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Behandeling in de praktijk€ 32,00
Behandeling aan huis€ 45,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek€ 56,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 43,00
Intake en onderzoek zonder verwijzing€ 43,00
Verslaglegging aan derden€ 56,50
Verzuimtarief€ 23,00

Uw verantwoordelijkheid

Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering of neemt u contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre oefentherapie Cesar wordt vergoed. Wanneer u in behandeling gaat zonder dekking van uw verzekering, zijn de kosten voor uw eigen rekening.