tel. 0161 700227

Tarieven Oefentherapie Cesar

Onderstaande tarieven gelden indien de behandeling buiten de verzekering valt, of wanneer sprake is van een particuliere factuur en gelden tot en met 31 december 2023.

Behandeling in de praktijk € 45,00
Behandeling aan huis € 70,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 95,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
Intake en onderzoek zonder verwijzing € 55,00
Verslaglegging aan derden € 98,85
Verzuimtarief € 35,00

Uw verantwoordelijkheid

Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering of neemt u contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre oefentherapie Cesar wordt vergoed. Wanneer u in behandeling gaat zonder dekking van uw verzekering, zijn de kosten voor uw eigen rekening.