Sensorische Integratie

Sensorische integratie is het vermogen van het centrale zenuwstelsel om informatie vanuit verschillende zintuigen (zicht, gehoor, reuk, smaak en evenwicht) te integreren. Oftewel: alle informatie die vanuit alle zintuigen goed wordt verwerkt door de hersenen, zodat je adequaat kunt handelen.

Sensorische integratie voor volwassenen

Via onze zintuigen ontvangen wij gedurende de dag continu prikkels uit onze omgeving en uit ons lichaam. Op basis hiervan kunnen we reageren met bewegingen en handelingen. Deze prikkels worden doorgestuurd naar de hersenen en vanuit daar geven de hersenen signalen af aan je lichaam, zodat je in beweging kan komen middels je spieren, gewrichten en skelet.

Gedurende de dag 24/7 krijgen wij prikkels binnen van buitenaf en deze komen in ons emmertje terecht. Dat emmertje wordt gedurende de dag ook weer geleegd, zodat wij niet overprikkeld raken. Deze balans wordt met name ingezet vanuit onze propriocepsis (positiezin) oftewel alle signalen die wij vanuit onze spieren/gewrichten krijgen over hoe wij ons bevinden in de ruimte. Dit geeft stabiliteit, zekerheid en een balans in sensorische prikkels. Lees hieronder de gevolgen van een goede sensorische integratie en wat er kan gebeuren als de balans juist is verstoord.

Wat is het gevolg van een goede sensorische integratie?

Bij een goede sensorische integratie, werken je spieren adequaat als reactie op de zintuiglijke informatie van buitenaf. Daarnaast kun je je concentreren en ben je in staat om dubbeltaken uit te voeren. Zo ben je in staat om zonder nadenken en bijna zonder inspanning dagelijkse activiteiten uit te voeren als aankleden, fietsen, werken, vergaderen, de was strijken, sporten, koken en sociale contacten onderhouden.

Wat als het niet goed gaat?

Het kan zijn dat uw centraal zenuwstelsel de informatie van verschillende zintuigen niet zo goed kan integreren. Dit kan zijn gekomen door een ongeval (Whiplash Associated Disorders), Niet Aangeboren Hersenletsel (CVA, Post commotioneel syndroom), een val, of door iets wat u op uw hoofd heeft gekregen, een langdurige periode van overbelasting of wellicht door een ziekte als COVID-19, ASS, MS.

Heeft u last van een sensorische integratie stoornis?
Zie onderstaande klachten die vaak worden genoemd bij sensorische integratieproblemen:

 • Gevoel van onbalans/duizelig/licht in het hoofd/een raar gevoel in het hoofd
 • Misselijk of weeïg gevoel in de buik/maag/keel/of soms in het hoofd
 • Snel last hebben van licht en geluid
 • Naar worden van beweging en drukte om u heen
 • Niet goed kunnen focussen
 • Al moe en mistig in het hoofd wakker worden
 • Problemen met geheugen en concentratie
 • Woordvindproblemen toenemend bij vermoeidheid
 • Weinig energie hebben, sneller geïrriteerd zijn

Bij evanie kunt u terecht bij Emma Franssen, de sensorische integratie therapeut die geschoold is in sensorische integratie problemen bij volwassen genaamd Adult Sensory Integration Timmerman Treatment oftewel ASITT. Middels een intakegesprek en het afnemen van sensorische integratie test items wordt er gekeken en samen met u besproken of er een sensorisch integratie probleem aanwezig is.

Indien dit het geval is, kan er gestart worden met het ASITT-protocol.

ASITT-protocol

Doelen van het ASITT-protocol:

 • U leert compensatie strategieën toe te passen en dit toe te passen in uw dagelijks leven.
 • U leert balans aanbrengen in wat u kan, moet en wil.
 • U leert demptechnieken om overprikkelingsklachten te verminderen/ te dempen en zo mogelijk te voorkomen.
 • U kunt gewenningsoefeningen krijgen om het proces van sensorische integratie te verbeteren waar mogelijk.
 • Je krijgt weer meer regie over je dagelijks handelen.

Mocht u na deze informatie vragen hebben of een afspraak willen inplannen dan kunt u contact opnemen met de praktijk via het contactforumlier, via een mail naar info@evanie.nl of u kunt ons telefonisch bereiken op: 06-20142541.