tel. 0161 700227

Kwaliteit

évanie voldoet aan alle kwaliteitseisen en heeft daarom met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De visie van de praktijk is het leveren van  kwalitatieve, resultaat- en doelgerichte zorg binnen een zo kort mogelijk behandeltraject. Individuele zorg en persoonlijke aandacht staan hierbij hoog in het vaandel. De zorg wordt geleverd word door professionele en deskundige oefentherapeuten met een bachelor of health diploma.

Er wordt evidence-based gehandeld volgens de beschikbare richtlijnen, protocollen en klinimetrie. De kennis is up to date en er worden geregeld cursussen, bij- en nascholingen gevolgd om dit zo te houden en nieuwe kennis op te doen. Indien nodig wordt multidisciplinair samengewerkt met andere disciplines in het belang van de patiënt. 

Kwaliteitsregister Paramedici

De praktijk staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder KP-nummer 39913184494.
Na voldaan te hebben aan de kwaliteitseisen (o.a. het volgens van bij- en nascholingen, het begeleiden van stagiaires en het bijwonen van vergaderingen) staat de praktijk momenteel weer periodiek geregistreerd voor de periode 1 september 2014 tot en met 1 september 2019.

Wat is het kwaliteitsregister Paramedici?
Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

VvOCM, de beroepsvereniging

De oefentherapeuten van team évanie zijn lid van de VvOCM, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Wat is de VvOCM?
De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt ongeveer 1700 leden. De VvOCM is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlands Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck.