tel. 0161 700227

Houding- en bewegingsafwijkingen

Houding- en bewegingsafwijkingen zoals bijvoorbeeld scoliose, thoracale kyfose en lumbale lordose.

Scoliose

Een scoliose is een zijwaartse kromming van de rug en kan zich in de bovenrug, middenrug en onderrug bevinden. Er zijn verschillende vormen van scoliose te onderscheiden, een S-scoliose en een C-scoliose. De bocht waar de scoliose begonnen is ontstaat doordat de wervels ter plaatse aan één kant smaller zijn waardoor de wervelkolom naar één kant overhelt. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met een draaiing van de wervels en ribben waardoor aan één zijde van de rug een bolling (gibbus) ontstaat.

Hoe ernstig de scoliose is kan worden vastgesteld aan de hand van een röntgenfoto. De scoliose wordt gemeten en in graden uitgedrukt. Voornamelijk in de puberteit treedt vaak snelle progressie op. Het is daarom belangrijk een scoliose vroegtijdig op te sporen en te proberen het proces af te remmen door middel van therapie of in ernstigere gevallen in combinatie met een corset/brace. Hoe milder de scoliose is en blijft, des te minder kans er is op (aan de scoliose-gerelateerde) klachten op latere leeftijd.

In het onderzoek wordt gekeken naar massaverplaatsingen van de rug bij voorover buigen, hierdoor kan het verloop van de scoliose bepaald worden. Verder wordt er o.a. gekeken naar de bewegingsmogelijkheden van de rug, heupen, nek en schouders, spierkracht, en er wordt een analyse gemaakt van dagelijkse houding- en beweeggewoonten.

De behandeling bestaat vervolgens uit:

  • het maken van een bewegingsanalyse van de wervelkolom zodat kan worden geoefend tegen de scoliose en torsie in, de 3-dimensionale behandelwijze
  • het aanleren van een optimale houding
  • het versterken of ontspannen van spieren waardoor de asymmetrie verminderd wordt
  • het soepel maken en/of houden van de wervelkolom zodat deze niet verstijft
  • het ontwikkelen van lichaamsgevoel zodat de patiënt zelf in staat is zijn scoliose zoveel als mogelijk is te corrigeren
  • het regelmatig onderzoeken en controleren van de cliënt/scoliose

Sinds 2013 is évanie gespecialiseerd in de behandeling van scoliose. Er wordt gewerkt volgens de driedimensionale scoliose behandeling methode.

Thoracale kyfose

Met thoracale kyfose wordt een ‘bolle bovenrug’ bedoeld. Dit komt het meest voor in het borstwervelgedeelte (de thoracale wervelkolom). Er kunnen rugklachten maar ook nek- schouder en hoofdpijnklachten door ontstaan. Een kyfose is een normale kromming van de wervelkolom. Maar het kan ook voorkomen dat een kyfose versterkt aanwezig is. Iemand met een versterkte kyfose heeft vaak een slungelige houding, met voorover gebogen schouders en nek. Vaak ontstaan er bij deze mensen rugklachten. Bij oudere mensen wordt, door de achteruitgang van de kwaliteit van de tussenwervelschijven, ook vaak een versterkte kyfose gevonden.

Er zijn verschillende oorzaken voor een kyfose:
Vaak is er sprake van een houdings kyfose doordat men een passieve en gebogen houding aanneemt. We zien dit vaak bij schoolgaande pubers, kinderen/volwassenen met een verlegen karakter en bij mensen die niet lekker in hun vel zitten. Deze houding kyfoses vragen om oefentherapie, liefst in een vroeg stadium, maar ook op latere leeftijd is oefentherapie nog zinvol. Er wordt gewerkt aan inzicht in het houding- en beweeggedrag, houdingsverbetering, mobiliserende oefeningen en spierversterkende oefeningen voor de rug- en schouderbladspieren.

Kyfose komt ook voor bij de ‘ziekte van Scheuermann’ (juveniele kyfose). Dit is een groeistoornis van de wervelkolom in de puberteit. Een kyfose door Scheuermann is niet goed te corrigeren omdat de wervels daadwerkelijk vergroeid zijn.  Bij de ziekte van Scheuermann is veelal de groei aan de voorzijde van de wervel geremd, terwijl deze aan de achterzijde normaal verloopt. Ook in de boven en onderkanten (sluit- en dekplaten) van de wervels zien we dan vaak misvormingen ontstaan. Het gevolg kan zijn: vervroegde discopathie en voortijdige spondylose.

Ook de ziekte van Bechterew laat een toenemende kyfose van de hele rug zien, waardoor iemand in toenemende mate voorover gebogen gaat lopen. Dit is een reumatische aandoening, waarbij behalve de bekkengewrichten ook de hele wervelkolom in toenemende mate verstijft en krommer wordt.

Bij oude mensen ziet men ook vaak in toenemende mate verkromming van de borstwervels optreden, soms met een scherpe knik. Dit ontstaat vaak door het spontaan inzakken en/of breken van wervels, waardoor men krommer en geleidelijk ook kleiner wordt.

Lumbale lordose

Een lordose is een natuurlijke kromming van de wervelkolom. Lordoses vinden we in de nek en in de lage rug. Bij iemand met een veel te holle rug spreken we van een versterkte lordose. Een matige of lichte lordose in het lendegedeelte van de wervelkolom is normaal. Een sterke lordose komt veel voor bij mensen met een dikke buik, bij mensen met slappe buik- en rugspieren of stijve heupen. Een versterkte lordose geeft op termijn vaak rugklachten. Bij zwangere vrouwen wordt ook regelmatig een toegenomen lordose gezien die in de regel weer verdwijnt na de zwangerschap.

Een lordose wordt vaak verstrekt door het op slot zetten van de knieën en het voorover kantelen van het bekken. Danseressen en turnsters hebben vaak een versterkte lumbale lordose, handig tijdens de uitvoering van hun sport, maar op latere leeftijd kan dit problemen geven. Een lordose kan ook een compensatie mechanisme zijn van een versterkte kyfose. Het is belangrijk om te leren een juiste bekkenstand aan te houden.

Bij een verstrekte lumbale lordose is de spierspanning in de onderrug vaak verhoogd waardoor klachten ontstaan in bijvoorbeeld langdurige houdingen, zitten, staan, lopen. Tevens ontstaat soms een disbalans in de kracht van de rug- en buikspieren waardoor de lumbale stabiliteit afneemt. Een versterkte lordose kan iemand door middel van oefentherapie prima leren te corrigeren waarmee klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Meer informatie over houding- en bewegingsafwijkingen?

Heeft u vragen over houding- en bewegingsafwijkingen? Neem voor meer informatie over houding- en bewegingsafwijkingen gerust contact op met évanie uit Breda!