tel. 0161 700227

Missie en Visie

évanie heeft als praktijk een duidelijke missie en visie.

Missie

De missie van de praktijk is het leveren van preventieve zorg door mensen zich bewuster te laten worden van inefficiënte houding- en beweeg gewoontes. We leren ze deze te verbeteren ten gunste van de klachten of beperkingen die op dat moment bestaan. De therapie is daarom ook altijd praktisch en op ieders persoonlijke leef- en werksituatie afgestemd.

Wij leveren maatwerk en zijn voor veel mensen een eye-opener. Op deze manier wordt ernaar gestreefd dat mensen aan het eind van de behandeling, met behulp van de gekregen oefeningen, inzichten, tips en adviezen, als eigen therapeut de praktijk verlaten. Uiteindelijk willen wij dat het activiteiten- en participatie niveau toeneemt en mensen weer klachtenvrij, verantwoord, gezond en met plezier kunnen gaan bewegen.

Visie

De visie van de praktijk is het leveren van kwalitatieve, resultaat- en doelgerichte zorg binnen een zo kort mogelijk behandeltraject. Individuele zorg en persoonlijke aandacht staan hierbij hoog in het vaandel. De zorg wordt geleverd word door professionele en deskundige oefentherapeuten met een bachelor of health diploma.

Er wordt evidence-based gehandeld volgens de beschikbare richtlijnen, protocollen en klinimetrie. Indien nodig wordt multidisciplinair samengewerkt met andere disciplines in het belang van de patiënt.