Patiënttevredenheidsonderzoek

31 maart, 2015

Beste patiënt,

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen binnen onze oefentherapiepraktijk. Daarom neemt de praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg. Het onderzoek is volledig anoniem en vind plaats middels een uitnodiging die u van Qualizorg ontvangt via uw email adres.  Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10 - 15 minuten van uw tijd in beslag. Wij zouden uw deelname zeer op prijs stellen.

Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als oefentherapie praktijk, uw eigen therapeut en uw zorgverzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Bij aanvang van de therapie vragen wij uw toestemming voor deelname middels het daarvoor bestemde toestemmingsformulier.

Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren! Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Stephanie Beers

évanie - praktijk voor oefentherapie cesar
terug naar vorige pagina