Coronavirus

16 maart, 2020

PRAKTIJKBELEID t.a.v. het Coronavirus.

coronavirus

Het is niemand ontgaan, Nederland is in de ban van het Coronavirus.
Wij vinden het daarom belangrijk om met u te delen hoe wij hier als praktijk mee omgaan. Wij dragen graag ons steentje bij aan een goede gezondheid en het voorkomen van risico's. Wij voelen ons daarnaast, binnen onze mogelijkheden, verantwoordelijk voor het bieden van continuiteit van zorg. Daarmee willen we blijven voldoen aan onze zorgplicht als Oefentherapeut. Om die reden doen wij er ook alles aan om te zorgen voor een 'virus-vrije praktijkomgeving' én het bieden van extra tools en oplossingen om onze patienten, evt. ook op afstand, van dienst te kunnen zijn. 

Onze praktijk blijft komende periode dus gewoon OPEN!
Valt u niét binnen een risicogroep (oudere, ziek/grieperig, weinig weerstand) dan kan uw afspraak gewoon doorgaan en bent u van harte welkom. 

Wat vragen wij van u?
- Bij ziekteverschijnselen zoals koorts, hoesten of verkoudheid willen wij u vragen de afspraak telefonisch te annuleren. Wij plannen dan graag een andere afspraak met u in. U kunt uw afspraak zonder consequenties verzetten. Wilt u proberen dit zoveel mogelijk 24uur van tevoren te doen? Zo kunnen wij het vrijgekomen plekje opnieuw invullen.  
- Graag afbellen indien u in aanraking bent geweest met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
- Maak in onze praktijk gebruik van de gelegenheden om uw handen te wassen/desinfecteren.
- Neem, indien nodig, zelf een schone handdoek mee naar uw afspraak. 
- Vermijd lichamelijk contact met uw behandelaar en evt. andere bekenden van u binnen de praktijk.

Welke maatregelen hebben wij getroffen?
- Wij verwelkomen u met een glimlach in plaats van met een hand :)
- Wij wassen/desinfecteren onze handen voor en na elke behandeling.
- Bij de noodzaak tot aanraking tijdens onderzoek/behandeling zullen wij vanaf nu handschoenen dragen.
- Wij zorgen na de behandeling voor een goede ontsmetting van de ruimte. Ook worden deurklinken en oefenmaterialen extra gereinigd.
- Wij zorgen voor voldoende ventilatie van de praktijkruimtes.
- Wanneer wij ziekteverschijnselen bij u bemerken, dan zullen wij u naar huis sturen en adviseren contact op te nemen met uw huisarts. 
- Wanneer één van onze therapeuten zelf ziekteverschijnselen bemerkt, dan voert zij geen behandelingen meer uit en blijft thuis. 

Behandeling op afstand is mogelijk!
Wij hebben het, gezien de huidige situatie, ook mogelijk gemaakt om indien gewenst/noodzakelijk behandeling 'op afstand' te geven. Gezien onze voornamelijke 'hands-off' behandeling is dit een prima alternatief voor behandeling in de praktijk. Dit kan zowel middels een telefonisch consult als via een video consult. Vanaf dinsdag 17 maart 2020 bieden wij videoconsulten aan via ClickDoc, deze oplossing is speciaal voor de zorg ontwikkeld, is veilig en AVG-proof. Informeer ernaar bij uw behandelend therapeut. 

Aanvullende informatie m.b.t. de toegang van onze praktijklocatie binnen Club Pellikaan:
Club Pellikaan heeft gisteren besloten om dicht te gaan. Vanaf maandag 16 maart 2020 zijn wij daardoor bereikbaar via de zij ingang van Club Pellikaan, de ingang van “Clineas” kliniek voor tandheelkunde.

Uiteraard blijven wij de richtlijnen van het RIVM nauwlettend opvolgen. Indien nodig zullen wij ons praktijkbeleid hierop aanpassen en u hier tijdig over informeren. 

Social Media:
Houd onze Facebook pagina (evanieNL) en Instagram pagina (evanie.oefentherapie.breda) ook in de gaten. 

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met uw behandelend therapeut, we zijn telefonisch bereikbaar op 06-20142541 of via e-mail info@evanie.nl.

Bedankt voor uw begrip en medewerking. Laten we goed zorgen voor elkaar!

Team évanie
Stephanie, Laura & Emma

terug naar vorige pagina